Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia Terapii I Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie

Anna Pejas – Dyrektor Ośrodka, pedagog, specjalistka psychoterapii uzależnień, profilaktyk, dyplom zarządzania podmiotem medycznym. Od ponad 20 lat zajmuję się pomocą osobom uzależnionym. Tworząc Nasz Ośrodek za cel obrałam stworzenie miejsca innego od wszystkich, w którym szacunek i godność człowiek są podstawą pracy terapeutycznej.

Moją pasją jest poznawanie społecznych i historycznych uwarunkowań kształtowania się narodów i zachodzące w nich procesy społeczne, które powodują, że jesteśmy tym kim jesteśmy. Podróżuję więc kiedy tylko mogę, czytam książki i jestem terapeutą.


Katarzyna Obłękowska – magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). Specjalistka Psychoterapii Uzależnień, nadawanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii .Realizatorka  programów zleconych przez KB ds. PN. Od 10 lat związana z Ośrodkiem, dusza organizacyjna tego miejsca. W kontakcie z podopiecznym najważniejsze jest dla mnie to, żeby odnalazł w sobie zasoby potrzebne do pokonywania trudności.


Agata Klepacz – Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej UJ, edukatorką seksualną UW oraz specjalistką psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zdobywałam między innym podczas staży klinicznych w ośrodku terapii uzależnień dla pacjentów z podwójną diagnozą oraz w ośrodku terapii i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Przez 6 lat pracowałam w ośrodku stacjonarnym oraz oddziale detoksykacyjny w Ośrodku leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień MONAR w Krakowie.

Jednym z obszarów moich zainteresowań jest praca w obszarze seksualności, tożsamości seksualnej, relacji, pomoc osobom LGBT+.
Jestem kociarą. Zainteresowania, które realizuję to: sztuka, literatura, film, teatr, wegetarianizm.


Włodzimierz Wieczorek – Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Jestem związany m.in. ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie, w której jestem kierownikiem administracyjnym studiów podyplomowych Specjalista psychoterapii uzależnień i sekretarzem Centrum Naukowo-Badawczego. W czasie wolnym lubię czytać poezję, publikacje poświęcone problematyce psychologii, filozofii, teologii.


Bożenia Cichosz – lekarz Specjalista Psychiatra


Katarzyna Puławska – Popielarz – Superwizor


Hanna DomeradzkaKsięgowa