Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia Terapii I Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie

Założenia organizacyjne

Ośrodek prowadzi swoją działalność od 1991r w Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Założony przez Marka Kotańskiego działa nieprzerwanie do dziś. Od 01.04.2016r Ośrodek zmienił swoją siedzibę, przeprowadziliśmy się do nowego, pięknie wyremontowanego lokalu przy ul. Gen. Wł. Andersa 12 w Warszawie.
Pracujemy na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, leczenie w Ośrodku jest bezpłatne. Realizujemy programy zlecone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Urząd Miasta st. Warszawy i inne instytucje.

Od wielu lat szkolimy się, pracujemy pod superwizją, uczestniczymy w konferencjach, zdobywamy dodatkowe kwalifikacje.

Czas pobytu w Ośrodku przewidziany jest na okres 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia o jeden miesiąc w celu dalszej realizacji procesu terapeutycznego.
Pracujemy 7 dni w tygodniu. Pacjenci zobowiązani są opuszczać Ośrodek w godzinach 13.00- 16.00 każdego dnia. Jest to związane z godzinami funkcjonowania Oddziału Dziennego zakontraktowane z NFZ, jest to też czas załatwiania przez podopiecznych bieżących osobistych spraw. Dwa razy w miesiącu, w weekendy i w okresie Świąt, podopieczni wyjeżdżają na przepustki.
Posiadamy 18 miejsc. W Ośrodku jest kuchnia i jadalnia, gdzie można przyrządzać posiłki, zapewniamy jeden ciepły posiłek. Pozyskujemy żywność z Banku Żywności i współpracujemy z Darczyńcami.

Pacjenci

Przyjmujemy osoby pełnoletnie z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków, alkoholu oraz z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, gry komputerowe, praca, zakupy i inne), mające za sobą wielokrotne próby wyjścia z nałogu lub wręcz odwrotnie, nigdy się nie leczyły, potrzebujące wsparcia, motywacji i pokierowania w normowaniu sytuacji życiowej.
Przyjmujemy kobiety i mężczyzn, również pary.
Ubezpieczenie i dowód tożsamości nie są wymagane, obowiązkowy jest pesel.

Program terapeutyczny

W Ośrodku realizowany jest program terapii w ramach zindywidualizowanego programu leczenia, rehabilitacji uzależnień i readaptacji społecznej oraz intensywne działania diagnostyczne i motywacyjne. Leczenie w Ośrodku trwa 2 miesiące podczas których, we współpracy z psychoterapeutą prowadzącym, podopieczni realizują wspólnie ustalony plan działania z nastawieniem na normowanie swojej sytuacji życiowej, uczestniczą w terapii grupowej i indywidualnej.
Plan dnia w Ośrodku jest zorganizowany w sposób umożliwiający podjęcie nauki i pracy. Konieczność codziennego opuszczania Ośrodka w godz. 13:00- 16:00 umożliwia szeroki zakres samodzielności, ale również wymaga sporej samodyscypliny. Przyjazd do Nas powinien być więc przemyślany.
Zapewniamy opiekę psychoterapeutyczną, psychologiczną, psychiatryczną i pielęgniarską. Po wstępnych działaniach diagnostycznych ,osoby zdecydowane na terapię w Ośrodku zobowiązane są podjąć działania w kierunku minimalizacji szkód wynikających z uzależnienia.
Oddziaływania psychoterapeutyczne służą rozpoznaniu przez podopiecznego swojej sytuacji życiowej i podjęciu decyzji co do dalszych, konstruktywnych form realizacji celów życiowych.
Pomagamy w usamodzielnianiu się, podjęciu pracy, nauki, uzyskaniu dokumentów, w normowaniu sytuacji prawnej.
Kierujemy do hosteli, specjalistycznych placówek medycznych, motywujemy do podjęcia terapii długoterminowej, pomagamy w usamodzielnianiu się.

Jesteśmy miejscem, które daje schronienie i umożliwia zrobienie pierwszego kroku w kierunku zmiany dotychczasowego trybu życia. Przyjmujemy osoby, które z różnych powodów nie chcą korzystać z dostępnych form pomocy.