Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia Terapii I Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie

Zasady przyjęcia do Ośrodka

W celu umówienia przyjęcia do Ośrodka konieczny jest kontakt telefoniczny pod nr:
tel:  22 425 58 06   codziennie w godz. 9:30- 19:30

Lub kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka (z uwagi na czas pandemii przed kontaktem osobistym prosimy o kontakt telefoniczny)
codziennie w godz. 10:00- 16:00

Do Ośrodka przyjmowane są osoby pełnoletnie, ubezpieczone i nieubezpieczone, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i terapeutą.
Leczenie jest bezpłatne, oparte na kontrakcie z NFZ.
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie potwierdzonego numeru PESEL, nie bycie pod wpływem środków odurzających, brak wskazań do detoksykacji lub hospitalizacji, oraz brak podwójnej diagnozy.

ETAPY POSTĘPOWANIA PRZY PRZYJĘCIU NA ODDZIAŁ DZIENNY obejmują:

  1. wstępną rozmowę kwalifikacyjną
  2. kwalifikację lekarską
  3. wywiad wstępny, zawarcie kontraktu terapeutycznego

PRZECIWWSKAZANIEM DO PRZYJĘCIA JEST:

  1. stan fizyczny kwalifikujący do leczenia szpitalnego
  2. podwójna diagnoza
  3. stan odurzenia uniemożliwiający przyjęcie