Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia Terapii I Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie

Zasady przyjęcia do Ośrodka

W celu umówienia przyjęcia do Ośrodka konieczny jest kontakt telefoniczny pod nr:  22 425 58 06   codziennie w dni robocze w godz. 10:00- 19:00, w dni wolne od pracy w godz. 18:30-20:30

Do Ośrodka przyjmowane są osoby pełnoletnie, ubezpieczone i nieubezpieczone, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i terapeutą.
Leczenie jest bezpłatne, oparte na kontrakcie z NFZ.
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie numeru PESEL, nie bycie pod wpływem środków odurzających, brak wskazań do detoksykacji lub hospitalizacji, oraz brak podwójnej diagnozy.

Osoby mające doświadczenie leczenia uzależnienia oraz leczenia psychiatrycznego zobowiązane są do okazania dokumentacji medycznej.

ETAPY POSTĘPOWANIA PRZY PRZYJĘCIU NA ODDZIAŁ DZIENNY obejmują:

  1. Wstępną rozmowę kwalifikacyjną z terapeutą w rozmowie telefonicznej, zebranie wywiadu
  2. Kwalifikację lekarską podczas osobistego stawienia się w Ośrodku
  3. Poszerzony wywiad wstępny, zawarcie kontraktu terapeutycznego

PRZECIWWSKAZANIEM DO PRZYJĘCIA JEST:

  1. Stan fizyczny bądź psychiczny kwalifikujący do leczenia szpitalnego
  2. Podwójna diagnoza
  3. Stan odurzenia