Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia Terapii I Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie

PARTNERZY

  • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  • Centrum Pomocy Społecznej ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
  • Fundacja Sławek ul. Gen. Wł. Andersa 13, 00-159 Warszawa
  • Urząd m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście
  • Bank Żywności SOS Warszawa
  • Javel Polska, ul. Cietrzewia 34/1, 02-492 Warszawa
  • Fundacja La Strada